top of page

Brexit: Punkty umowy, które komplikują życie rezydentom UK

Updated: Feb 7, 2021

Ogłaszając wynik referendum Brytyjczycy byli bardzo dumni ze swojej decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej, a w szczególności, niezmiernie cieszyło ich to, że znikną Europejczycy. Niestety nie zdawali sobie sprawy (lub nie chcieli zdawać) jak bardzo to wszystko skomplikuje im życie.

Brak Europejczyków to brak rąk do pracy oraz prestiżowych towarów i produktów spożywczych na sklepowych półkach. To również koniec tanich wakacji na Malcie czy w innym słonecznym zakątku w Europie. To tylko skrócona interpretacja tego co stracili. Już dziś narzekają, że przewożąc na przykład ryby muszą zmagać się z papierologią i wypełniać aż 71 stron by eksportować ryby. Wybierając słynne "LEAVE" nie wzięli pod uwagę, że wszystko co dobre szybko się kończy.


Wielu Europejczyków poczuło niesmak i wyemigrowali do innych krajów UE lub wrócili do ojczyzny. Jednak znaczna większość pozostała i niestety też odczuwa skutki błędnej decyzji Brytyjczyków. Jak się okazuje jest 7 punktów w umowie pobrexitowej, które najbardziej niepokoją wszystkich osiedlonych w UK. Oto niektóre z najważniejszych rzeczy, które się zmieniają od początku roku:

1. Zmiana europejskich przepisów dotyczących podróży

Od stycznia obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli podróżować bez wizy do krajów strefy Schengen na maksymalny okres do 90 dni (dotyczy to większości krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Ponadto, trzeba będzie:

Co istotne, ze względu na pandemię Covida, podróżni z krajów spoza UE - w tym z Wielkiej Brytanii - nie będą mogli w tej chwili odwiedzić UE, z wyjątkiem pewnej liczby istotnych powodów.

2. Zakupy bezcłowe powrócą

Kiedy Wielka Brytania była członkiem UE, pozwolono nam przywieźć nieograniczoną ilość alkoholu i tytoniu z kraju UE bez płacenia ceł i podatków na granicy, o ile obowiązek ten został zapłacony w kraju, w którym nabyliśmy towary i mogliśmy udowodnić, że jest to towar na własny użytek.


Od stycznia 2021 r. zakupy bezcłowe będą dostępne w przypadku podróży do UE, chociaż obecnie będą dostępne limity co to kwot, która pozwoli nam przywieź bezcłowo towary o określonej z UE, czyli podobnie jak w przypadku przyjazdów z krajów spoza UE.


Wzrośnie jednak dozwolona ilość bezcłowego tytoniu i alkoholu. Będzie więc można na przykład przywieźć 18 litrów wina nie gazowego i 42 litry piwa. Czyli rodacy będą mogli w dalszym ciągu zapewniać nam do naszych polskich smakoszy.

3. Zmiana przepisów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy chcą przenieść się do UE

Zapewne zastanawiacie się po co piszemy o prawach Brytyjczyków, skoro strona ma być dla Polaków? A mianowicie pomyśleliśmy o naszym młodszym pokoleniu, które chcąc nie chcąc buduje relacje polsko - brytyjskie i wtedy mogą pojawić się problemy i zgrzyty w rodzinie, jeśli znajomość prawa będzie ograniczona. Niestety słynne wyjazdy młodych polsko - brytyjskich par na studia do jednego z krajów UE mogą przysporzyć wiele komplikacji, ponieważ dla Polaków nic się nie zmienia a Brytyjczycy będą musieli mieć wizę…


Jeśli Brytyjczyk już mieszka w kraju UE, to będzie mieć pewne zabezpieczenia na mocy umowy o wystąpieniu z UE. Ale nawet wtedy, należy sprawdzić, czy w tym danym kraju nie ma specjalnych zasad do zabezpieczenia swoich praw. Może być konieczne zarejestrowanie się lub ubieganie się o pobyt (czyli coś w rodzaju statusu osób osiedlonych), uzyskanie nowych dokumentów lub spełnienie określonych wymagań - takich jak posiadanie pracy.


Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający we Francji będą musieli uzyskać nowe zezwolenia dla rezydentów.


Jeśli Brytyjczyk planuje przenieść się do UE w 2021 r., nie będzie już mieć automatycznego prawa do życia, pracy, nauki lub przechodzenia na emeryturę w żadnym z krajów UE. Będzie potrzebował wizy, jeśli wybiera się tam z jakiegokolwiek powodu innego niż turystyka.


Zasady będą zależeć od kraju, do którego chce się przenieść, i od przyczyny przeprowadzki. Należy sprawdzić zasady dla kraju, do którego Brytyjczyk zamierza się przenieść.


Osoby planujące przeprowadzkę do Irlandii będą w dużej mierze nienaruszone.

4. W Wielkiej Brytanii wprowadzono nowe przepisy dotyczące obywateli UE

Jeśli w dniu 31 grudnia 2020 r. mieszkaliście w Wielkiej Brytanii lub z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, wasze prawa pozostaną takie same aż do 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, w tym danym okresie możecie w dalszym ciągu nabyć statusy osiedlonych w UK.


Osoby którym wydano tymczasowy status osiedlonych będą mogli składać o stały status po upływie pięciu lat pobytu w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że jeśli byliście w UK przez ostatnie 4 lata i wydano wam tymczasowy status na 5 lat, to kolejną aplikację możecie składać po roku by uzyskać status osiedlonego na stałe. Nie ma konieczności czekania 5 lat by złożyć kolejny wniosek i przedłużyć swój pobyt.


Brak statusu może spowodować, że nie będziecie mieli możliwości podjęcia pracy, otrzymywania zasiłków czy też korzystania z opieki zdrowotnej. Bez statusu będziecie klasyfikowani jako nielegalni emigranci z prawem do zastosowania deportacji.


Ze względu na wspólną strefę podróżowania, prawa obywateli Irlandii nie ulegną zmianie.

5. Będzie nowy brytyjski system imigracyjny

Od stycznia bieżącego roku powstał nowy system punktowy dla obcokrajowców (z wyjątkiem obywateli Irlandii), którzy chcą wyemigrować w celach zarobkowych, edukacyjnych czy też biznesowych do Wielkiej Brytanii.


Brytyjski rząd twierdzi, że będzie traktował obywateli UE i spoza UE jednakowo i będzie dążył do przyciągnięcia jak największej liczby osób, którzy mogą przyczynić się do polepszenia gospodarki w Wielkiej Brytanii. Głównie będą stawiać na wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz na wypełnienie braków kadrowych w różnych instytucjach tj. NHS czy domy opieki społecznej.


Osoby, które chcą przenieść się do Wielkiej Brytanii, aby pracować, mieszkać lub studiować, będą musiały ubiegać się o wizę i zapłacić za nią. Będzie to kosztować £348 przy aplikacji o wizę studencką spoza Wielkiej Brytanii lub £475, aby przedłużyć wizę lub zacząć studia będąc z aplikacją złożoną w UK.


Ubieganie się o wizę jako wykwalifikowany pracownik będzie kosztować od £610 do £1,408 za osobę - chyba że dana osoba ma umiejętności i wyuczony zawód, którego w kraju brakuje. Osoby ubiegające się o wizy będą również musiały zapłacić opłatę zdrowotną w wysokości £624 za osobę rocznie, chyba że są pracownikami służby zdrowia.


6. Jeśli chcesz kupować lub sprzedawać z lub w krajach Unii Europejskiej, sprawy stają się znacznie trudniejsze

Wielka Brytania i UE uzgodniły, że nie będzie żadnych podatków od towarów dla przekraczających granice, ani żadnych ograniczeń co do ilości rzeczy, które mogą być przedmiotem obrotu.


Jednak przedsiębiorcy w Anglii, Walii i Szkocji będą musieli złożyć deklaracje celne tak, jakby mieli do czynienia z krajami gdzie indziej na świecie - oznacza to wiele formalności.


Niektóre produkty, w tym rośliny, żywe zwierzęta i niektóre produkty spożywcze, będą również wymagały specjalnych licencji i certyfikatów. Inne będą musiały być oznakowane w określony sposób.


I chociaż rząd Brytyjski zdecydował się opóźnić - o sześć miesięcy - nałożenie pełnych kontroli, UE przeprowadza kontrole od samego początku, czyli od 1 stycznia 2021.


Mimo że handel z UE stanie się trudniejszy, Wielka Brytania może swobodnie negocjować własne umowy handlowe z innymi krajami, takimi jak USA. Zwolennicy brexitu twierdzą, że będzie to korzystne dla gospodarki w dłuższej perspektywie, chociaż krytycy twierdzą, że ważniejsze jest pozostanie blisko UE.

7. Irlandia Północna staje się wyjątkiem

Wielka Brytania i UE uzgodniły utrzymanie niewidocznej granicy, bez punktów kontrolnych, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii (która pozostaje w UE).


Irlandia Północna będzie nadal przestrzegać wielu przepisów UE, co oznacza, że ciężarówki mogą nadal przejeżdżać przez granicę bez konieczności przeprowadzania inspekcji.


Konieczne będą jednak pewne nowe kontrole niektórych towarów przybywających do Irlandii Północnej z pozostałej części Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Szkocji i Walii).


Produkty spożywcze - takie jak mięso, ryby i jaja - będą musiały zostać sprawdzone, aby upewnić się, że są zgodne z normami UE.


Jednakże w celu zmniejszenia ewentualnych zakłóceń supermarkety otrzymają początkowy trzymiesięczny "okres karencji", w którym przepisy nie będą egzekwowane w sprawie żywności, którą sprowadzają do Irlandii Północnej. Niektóre produkty mięsne będą miały dłuższy, sześciomiesięczny okres karencji. Nie jest jasne, co stanie się po tym okresie i co będzie przedmiotem przyszłych negocjacji.


Osiągnięto również porozumienie w sprawie zniesienia ceł - dodatkowych opłat na towary - dla większości handlu między Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią) a Irlandią Północną.


Od 1 stycznia konieczne będzie jednak wprowadzenie nowych formalności, a przedsiębiorstwa będą musiały być gotowe na zmiany.


W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem umowy pobrexitowej, alternatywą zostaje kontakt z naszą firmą. Mamy obszerne doświadczenie, jeśli chodzi o globalny przepływ produktów i usług przez granice Wielkiej Brytanii. Działamy na rynku angielskim od 2010 roku. Zajmujemy się praktycznie wszystkim i przygotowujemy cię na podróż w nieznane krok po kroku.

Serdecznie zapraszamy


KJB International Aid Consulting & Coaching

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com Website: www.kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook or Instagram

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page