top of page

COVID-19: wytyczne dla pracowników w UK

Updated: Apr 26, 2020

W poprzednim artykule uwzględniliśmy podstawowe informacje o urlopie tymczasowym sponsorowanym przez brytyjski rząd, co nawiązuje do bycia ogłoszonym Furlough Worker.

Dziś opisze wam dodatkowe informacje, które mam nadzieje w pełni pozwolą wam zrozumieć te nowe regulacje i obowiązki dla pracodawców i pracowników


Możesz kwalifikować się do otrzymania urlopu tymczasowego i otrzymać dotację w wysokości 80% swoich regularnych wynagrodzeń do miesięcznego limitu w wysokości £2500, jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE i należysz do jednej z poniższych kategorii:


 • Jesteś pracownikiem agencyjnym

 • Jesteś dyrektorem firmy

 • Jesteś wykonawcą, który angażuje sektor publiczny w zakresie zasad pracy poza wynagrodzeniem IR35 (IR35)

 • Jesteś płatnym członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Jesteś pracownikiem kontraktowym na zasadach samozatrudnienia

 • Jesteś posiadaczem biura

Szczegółowe informacje na temat powyższych punktów znajdziesz poniżej, gdzie szczegółowo opisujemy znaczenie i kwalifikacje każdego z wyżej wymienionych.


Ile dostaniesz

Twój pracodawca otrzyma dotację na pokrycie 80% Twojego regularnego wynagrodzenia, ale nie może to być więcej niż £2 500.


Firmy będą mogły ubiegać się o dotację od dnia, w którym przestałeś pracować, ale nie wcześniej niż od 1 marca br. Twój pracodawca:


 • wypłaci Ci co najmniej 80% Twojego regularnego miesięcznego wynagrodzenia, maksymalnie do £2500

 • może ubiegać się o co najmniej 3 kolejne tygodnie i maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia

 • może zapłacić więcej niż dotacja rządową (niż te 80%), ale nie ma takiego obowiązku

 • nie może zapłacić mniej niż przydzielona dotacja, czyli nie mniej niż 80% twojego miesięcznego wynagrodzenia

Nadal będziesz płacić podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne, spłaty pożyczek studenckich i wszelkie inne potrącenia takie jak składki emerytalne.


Jak obliczane są miesięczne płace

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, masz miesięczne wynagrodzenie na podstawie przepracowanych godzin. Powinieneś porozmawiać z pracodawcą o dalsze informacje na temat tego, jak to obliczą.


Jeśli Twoje wynagrodzenie jest różne i jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się zatrudnieniem w przypadku pracowników agencyjnych przez pełny rok, pracodawcy będą ubiegać się o jedna z następujących kwot:


 • kwota zarobiona w tym samym miesiącu w zeszłym roku

 • średnia miesięcznych zarobków z ostatniego roku

Jeśli Twoje wynagrodzenie jest różne i jesteś zatrudniony krócej niż rok, pracodawcy będą ubiegać się o przeciętne miesięczne wynagrodzenie od momentu rozpoczęcia pracy.


Jeśli pracujesz krócej niż miesiąc, twój pracodawca obliczy twoje wynagrodzenie proporcjonalnie do twoich zarobków z tego danego miesiąca.


Zasiłek wypłacany pracodawcy zostanie obliczony na podstawie Twojej regularnej, umownej zapłaty, takiej jak wynagrodzenie, obowiązkowa prowizja i nadgodziny. Obliczenia nie będą obejmowały uznaniowych prowizji (w tym napiwków) płatności lub premii, płatności bezgotówkowych lub świadczeń rzeczowych.


Wynagrodzenie za urlop

Przez cały czas będziesz otrzymywać urlop zgodnie z umową o pracę. Możesz uzgodnić ze swoim pracodawcą zróżnicowanie uprawnień do urlopu w ramach umowy o pracę, jednak prawie wszyscy pracownicy mają prawo do 5.6 tygodni corocznego płatnego urlopu, którego nie można zmniejszyć.


Przepisy dotyczące czasu pracy (WTR) wymagają, aby wynagrodzenie urlopowe było wypłacane według normalnej stawki wynagrodzenia lub w przypadku zmiany stawki wynagrodzenia, obliczanej na podstawie średniej wynagrodzenia otrzymanego w ciągu ostatnich 52 tygodni roboczych. Dlatego też, jeśli wybierasz się na urlop w trakcie bycia Furlough Worker, pracodawca powinien wypłacić ci zwykłe wynagrodzenie za urlop zgodnie z WTR. Pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty dodatkowych kwot ponad uzyskany grant, jednak będą mieli możliwość ograniczeń i o tym, kiedy można skorzystać z tego urlopu. Dotyczy to zarówno okresu urlopowego, jak i okresu rekonwalescencji.


Jeśli zazwyczaj pracujesz w święta państwowe, wtedy twój pracodawca może zgodzić się, że jest to uwzględnione w wypłacie dotacji. Jeśli zazwyczaj bierzesz urlop wypoczynkowy jako dzień wolny od pracy, wówczas pracodawca musiałby albo uzupełnić twoje wynagrodzenie do zwykłego wynagrodzenia urlopowego, albo dać ci dzień wolny od pracy.


Powrót z urlopu ustawowego związanego z rodziną

Ustawowy urlop związany z rodziną obejmuje urlop macierzyński, urlop ojcowski, wspólny urlop rodzicielski, urlop adopcyjny, normalny urlop rodzicielski i bezpłatny urlop rodzicielski.


Podobnie jak w przypadku innych pracowników, jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, powracającym z urlopu ustawowego związanego z rodziną, twój pracodawca powinien obliczyć 80% dodatek na poczet wynagrodzenia, zgodnie z wynagrodzeniem otrzymywanym przed pójściem na ustawowy urlop związany z rodzina, a nie na wynagrodzeniu otrzymanym podczas urlopu rodzinnego.


Jeśli Twoje wynagrodzenie jest różne, a po powrocie z urlopu ustawowego jesteś zmuszony do urlopu tymczasowego jako Furlough Worker, Twój pracodawca powinien obliczyć 80% zasiłek, stosując:


 • zarobki z tego samego miesiąca z poprzedniego roku

 • średnie miesięczne zarobki za rok podatkowy 2019-2020


Pracownicy powracający do pracy po otrzymaniu zasiłku chorobowego

Podobnie jak inni pracownicy, po powrocie do pracy po zwolnieniu chorobowym pracodawca obliczy twoje wynagrodzenie na podstawie zarobków sprzed chorobowego, a nie na podstawie wynagrodzenia, które otrzymałeś w czasie choroby.


Jeśli otrzymujesz zmienne wynagrodzenie i wracasz do pracy po zwolnieniu chorobowym, pracodawca obliczy, ile otrzymasz, korzystając z:


 • zarobku z tego samego miesiąca z poprzedniego roku

 • średnich miesięcznych zarobków za rok podatkowy 2019-2020

Kiedy jesteś na tymczasowym urlopie jako Furlough Worker

Kiedy będziesz na urlopie, nie będziesz mógł pracować dla swojego pracodawcy. Możesz podjąć szkolenie lub zostać wolontariuszem zgodnie z wytycznymi zdrowia publicznego o ile nie będziesz pobierał za to zapłaty.


Jeśli pracownicy muszą na przykład ukończyć kursy szkoleniowe w czasie, gdy są Furlough Workers, wówczas należy im zapłacić przynajmniej odpowiednią płacę minimalną (NLW / NMW / AMW) za spędzony czas szkolenia, nawet jeśli jest to więcej niż 80% ich wynagrodzenia, które będzie subsydiowane.


Jeśli twoja umowa o pracę na to pozwala, możesz podjąć inne zatrudnienie, podczas gdy twój obecny pracodawca zapewni ci 80% wynagrodzenia, i to nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę rządowego wynagrodzenia, o które mogą ubiegać się pracodawcy w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme. Jednakże, pamiętaj będziesz musiał wrócić do pracy dla pracodawcy, który zgłosił cię jako Furlough Worker. Pamiętaj też, że musisz być w stanie podjąć wszelkie wymagane szkolenie podczas pobytu na tymczasowym urlopie jako Furlough Worker. Jeśli podejmiesz nowe zatrudnienie, upewnij się, że poprawnie wypełniłeś formularz listy kontrolnej dla nowego pracodawcy. Jeśli masz inne zatrudnienie, zaznacz Oświadczenie C na danym formularzu. Wszelkie działania podejmowane podczas urlopu muszą być zgodne z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego podczas epidemii COVID-19.

Twój pracodawca może Cię zwolnić w każdym momencie, nawet jeśli jesteś na tymczasowym urlopie jako Furlough Worker.


Jeśli nie chcesz kontynuować jako Furlough Worker

Jeśli Twój pracodawca poprosi Cię o kontynuację urlopu, a Ty odmówisz, możesz być narażony na ryzyko zwolnienia lub rozwiązania stosunku pracy, w zależności od okoliczności Twojego pracodawcy. Musi to jednak być zgodne z normalnymi zasadami i zabezpieczeniami dotyczącymi redundancji (zwolnienia).


Wskazówki dla określonych klientów Jeśli jesteś pracownikiem agencyjnym

W przypadku, gdy pracownicy agencyjni otrzymują wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE, są uprawnieni do otrzymania 80% wynagrodzenia i otrzymania wsparcia w ramach tego programu.

Furlough (tymczasowy urlop) powinien zostać uzgodniony między agencją, jako uznanym pracodawcą a pracownikiem. Podobnie jak w przypadku pracowników, pracownicy agencyjni nie powinni wykonywać żadnej pracy na zlecenie tej samej agencji, która zgłosiła ich jako Furlough Workers, w tym wykonywać pracę za pośrednictwem agencji lub w jej imieniu na rzecz klientów agencji.


Jeśli jesteś właścicielem biura

Jeśli jesteś właścicielem biurowym, który jest wynagradzany przez PAYE, możesz uzyskać furlough (tymczasowy urlop) i otrzymać wsparcie w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme. Umowa o pracę i każda bieżąca płatność w trakcie pracy będzie musiała zostać uzgodniona między posiadaczem biura a firmą, która obsługuje PAYE od dochodu jaki ten pracownik otrzymuje z tytułu sprawowania urzędu czy innych prac biurowych. W przypadku gdy pracownik biurowy jest dyrektorem firmy lub członkiem LLP, ustalenia dotyczące dalszej pracy powinny zostać formalnie przyjęte jako decyzja firmy lub LLP.


Jeśli jesteś dyrektorem firmy

Dyrektorzy firm pobierających wynagrodzenie są uprawnieni do urlopu tymczasowego i otrzymania wsparcia w ramach programu. Dyrektorzy spółek są zobowiązani wobec swojej firmy, określonymi zasadami w ustawie o spółkach z 2006 r.


Spółka może (działając za pośrednictwem rady dyrektorów) zdecydować, że wszyscy lub niektórzy jej dyrektorzy powinni zostać zgłoszeni jak Furlough Workers, pod warunkiem, że podejmując taką decyzję rada przestrzega swoich ustawowych obowiązków. Jakakolwiek decyzja dotycząca urlopów dla dyrektorów powinna być formalnie przyjęta jako decyzja spółki, odnotowana w aktach spółki i przekazana na piśmie zainteresowanemu dyrektorowi (dyrektorom).


Posiadanie statusu Furlough Worker nie będzie uniemożliwiać dyrektorom wykonywania określonych obowiązków w celu wypełnienia ich ustawowych zobowiązań wobec spółki. Mogą nadal wypełniać takie obowiązki, pod warunkiem, że nie robią nic więcej, niż byłoby to rozsądnie uznane za niezbędne do tego celu. Na przykład nie powinni wykonywać pracy, którą wykonaliby w normalnych okolicznościach w celu generowania przychodów komercyjnych lub świadczenia usług na rzecz lub w imieniu swojej firmy.

Dotyczy to również osób najemnych, które są dyrektorami własnej firmy usług osobistych (PSC).


Jeśli jesteś wykonawcą pracującym w sektorze publicznym w ramach IR35 na zasadach pracy pozapłacowej (IR35)

Organy sektora publicznego będą postępować zgodnie z wytycznymi Crown Commercial Services w zdecydowanej większości przypadków. W niewielkiej liczbie przypadków, na przykład, gdy organizacje nie są głównie finansowane przez rząd i których personelu nie można przenieść w celu udzielenia pomocy w odpowiedzi na koronawirusa, właściwe może być złożenie wniosku do programu i zgłoszenie wykonawcy jako Furlough Worker. Wykonawcy, którzy są uważani za pracowników zgodnie z regulaminem pozapłacowym, mogą kwalifikować się do tego programu.


W tym scenariuszu, jeśli organizacja sektora publicznego chciałaby zrezygnować z kontrahenta, musiałaby to potwierdzić zarówno w firmie świadczącej usługi osobiste kontrahenta (PSC), jak i z płatnikiem (zgodnie z zasadami pracy pozapłacowej, zwykle agencja płacąca PSC wykonawcy). Strony powinny formalnie uzgodnić, że wykonawca nie wykona żadnej pracy na rzecz organizacji sektora publicznego w okresie tymczasowego urlopu. Płatnik będzie mógł ubiegać się o dodatkową płatność w wysokości 80% miesięcznej wartości kontraktu, maksymalnie do £2 500, a także NIC pracodawcy od tego subsydiowanego wynagrodzenia. Wówczas płatnik wypłaci PSC co najmniej kwotę otrzymanego dodatku do wynagrodzenia i zgłosi płatność za pośrednictwem PAYE z wykorzystaniem danych kontrahenta, dokonaniem zwykłych potrąceń podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne (NIC) dla kontraktów w ramach zasad dotyczących wynagrodzeń. PSC byłby wówczas zobowiązany do zgłaszania wykonawcy kwoty, jaką uznaje za dochód z pracy, za pośrednictwem PAYE, korzystając z pola 58A na informacji zwrotnej PAYE w czasie rzeczywistym.


W przypadku gdy kontrahent nadal otrzymuje płatności od klienta z sektora publicznego (w tym za pośrednictwem Coronavirus Job Retention Scheme lub innego dowolnego programu), dochody od tego klienta powinny być wyłączone z jakichkolwiek obliczeń płatności referencyjnej do celów programu, jeżeli wykonawca również zadecyduje do opuszczenia siebie jako pracownika lub dyrektora własnej firmy.


Jeśli jesteś płatnym członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)

Członkowie LLP, którzy zostali wyznaczeni jako pracownicy do celów podatkowych („członkowie najemni”) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (handel i inne dochody) (ITTOIA) z 2005 r., Są uprawnieni do otrzymania pomocy i otrzymania wsparcia w ramach programu.


Prawa i obowiązki członka LLP mogą być określone w umowie LLP lub w przypadku braku umowy, zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące niewykonania zobowiązania w ustawie LLP 2000.

W celu dalszego członkostwa warunki umowy LLP (lub każdej takiej umowy między LLP a członkiem) mogą wymagać zmiany w drodze formalnej decyzji LLP, na przykład w celu odzwierciedlenia faktu, że członek nie wykona żadnej pracy w LLP na okres przerwy w pracy i jego wpływ na ich wynagrodzenie z LLP.

W przypadku członka LLP, który jest traktowany jako zatrudniony przez LLP (zgodnie z s863A ITTOIA 2005), wynagrodzeniem referencyjnym dla tego programu jest alokacja zysków członka LLP, z wyłączeniem wszelkich kwot, które są określone przez wyniki członka LLP lub ogólna wydajność LLP.


Jeśli jesteś wykonawca zależnym (ang. Limb (b) Worker)

Żeby było jaśniej Limb (b) Worker oznacza pracownika, który jest zarejestrowany jako osoba samozatrudniona, ale świadczy usługi w ramach działalności innej osoby.


Jeśli dany podwykonawca/wykonawca zależny otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE, mogą oni zostać Furlough Worker i otrzymać wsparcie w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme.

Ci, którzy płacą podatek od swoich zysków handlowych poprzez samoocenę podatku dochodowego, mogą zamiast tego kwalifikować się do programu wsparcia samozatrudnionych, ogłoszonego przez kanclerza w dniu 26 marca.


Zapisz się do naszej listy mailingowej by uzyskać szczegóły o rządowym programie dla samozatrudnionych, w tym o kryteriach kwalifikowalności i sposobie przystąpienia do programu.


Jeśli jesteś pracownikiem warunkowym w sektorze publicznym

Jeśli pracownicy warunkowi nie są w stanie pracować z powodu COVID-19, na przykład z powodu choroby, izolacji i tymczasowego zamknięcia biura, należy im zapłacić 80% stawki wynagrodzenia, maksymalnie do 2 500 GBP na miesiąc. W razie potrzeby datę tę należy zaktualizować do 1 marca 2020 r. I będzie ona początkowo dostępna przez co najmniej 3 miesiące.


Jeśli pracownicy warunkowi nie są w stanie pracować z powodu obowiązków związanych z opieką nad dziećmi po zamknięciu szkół, powinni oni nadal otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak powyżej (80% do maksymalnie 2 500 GBP miesięcznie), przez okres do 7 dni roboczych, podczas gdy dokonują alternatywnych ustaleń.


Limit 2500 GBP miesięcznie dotyczy wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem kosztów ustawowych, takich jak NI, wynagrodzenie za urlop, opłata za praktyki i emeryturę oraz marża dostawcy. Koszty te powinny być nadal stosowane, w stosownych przypadkach, normalnie, oprócz stawki wynagrodzenia brutto dla pracownika warunkowego.


Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące programu, najpierw skontaktuj się ze swoim pracodawcą.


Proszę pamiętać, że zawsze możesz skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów a dane kontaktowe znajdziesz poniżej.


KJB International Aid


Centrum Wsparcia Imigrantów

Pomoc Polakom Na Wyspach

Landline: 01733 752295

WhatsApp: +44 7305464275

Email: info@kjbinternationalaid.com

___________________________________

Follow us on Facebook, Twitter or Instagram


347 views0 comments
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
bottom of page