top of page

Eksmisja - czyli proces sądowy!

Updated: Mar 1, 2019

Dzisiaj mówimy o kolejnym kroku, który zostanie podjęty przez landlorda, jeśli nie wyprowadzimy się zgodnie z datą w Notice Section 21. Mowa o kroku 2 - Eksmisja - czyli początek procesu w sądzie…

A więc, jeśli nie wyprowadzisz się po wygaśnięciu wypowiedzenie właściciel musi wystąpić do sądu o nakaz eksmisji (ang. possession order).


Otrzymujesz wtedy wniosek ze sądu złożony przez landlorda z dowodami jakie landlord przedstawił. Dodatkowo otrzymujesz formę obrony, gdzie masz prawo się bronić i przedstawić swoje dowody, jeśli landlord działa niezgodnie z prawem. Możesz sie bronić zanim pojdziesz na rozprawe sądowa, jeśli np. wypowiedzenie z Sekcji 21 nie zostało wydane w odpowiednim czasie lub nie jest prawomocne. Musisz przesłać formularz obrony do sądu i wyjaśnić powody (jeśli to konieczne). Zdarza się też tak że będziesz miał okazję wyjaśnić sprawę na rozprawie sądowej.


Jeśli właściciel prawidłowo doręczy Ci ważną informację w Sekcji 21, nie będziesz w stanie skutecznie kwestionować eksmisji. Możesz poprosić sędziego tylko o opóźnienie eksmisji i przedłużenie terminu opuszczenia nieruchomości do maksymalnie 42 dni, jeśli możesz wykazać, że spowodowałoby to wyjątkowe trudności np bezdomność, dzieci na utrzymaniu itp..

Uwagi dotyczące sekcji 21:

  • Umowa najmu zaczynająca się przed 1 października 2015 jest objęta nowymi prawami i to jest szczegółowo opisane poniżej.

  • Section 21 musi być na specjalnej formie (jeśli Twoja umowa zaczęła się przed 1 października 2015 roku a po tej dacie nie podpisałeś umowy o odnowienie to ta sekcja cię nie obowiązuje).

  • Notice musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać co najmniej dwa miesiące wypowiedzenia.

Jeśli masz okresową dzierżawę (taką, która działa na przykład z miesiąca na miesiąc) i nigdy nie miała ustalonego terminu, wypowiedzenia musi również:

  • Zostać wydawane za pomocą Sekcji 21 ustawy o mieszkalnictwie z 1988 roku

  • Być wystawione na koniec ostatniego dnia okresu najmu (zazwyczaj jest to dzień przed datą płatności czynszu)

  • Być sądowa decyzja o eksmisji. Sąd nie nakazuje eksmisji, jeśli Notice Section 21 nie jest ważny lub źle wypełniony.

Pamiętaj!!! Przy Sekcji 21 nie zawsze odbywa się przesłuchanie. Sąd może zastosować przyspieszoną procedurę posiadania w celu podjęcia decyzji bez przesłuchania. To przyśpiesza proces eksmisji, gdy lokatorzy nie wysyłają formularza obrony do sądu.

Jeśli sąd postanowi, że musisz zostać eksmitowany, właściciel może zwrócić się do sądu o zwolnienie z postępowania sądowego.


Niezgodne z prawem jest, aby twój właściciel próbował eksmitować cie na sile, nachodząc cię, grożąc ci lub napastować cie. Pamiętaj nie daj się zastraszyć…


Potrzebujesz dodatkowych informacji??? Masz problemy z formą obrony??? Landlord nie daje ci spokoju i nęka cię telefonami??? Nie zwlekaj dłużej tylko broń się lub skorzystaj z naszej pomocy.

KJB International

Pomoc Polakom Na Wyspach

Landline: 0044 1733752295

Email: info@kjbinternationalaid.com


32 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page