top of page

Jak uzyskać Kartę Globalnego Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Updated: Feb 7, 2021

Globalna karta ubezpieczenia zdrowotnego zastępująca kartę EKUZ na nowych zasadach. Karta EKUZ jest zmieniona na kartę GHIC w ramach nowej umowy z UE.

Poniżej szczegółowo opiszemy, jak to zrobić i jak się o te kartę ubiegać. Ważne by zrobić to z wyprzedzeniem i uniknąć opóźnień przed podrożą.


Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą już teraz ubiegać się o kartę Globalnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC), aby uzyskać dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach w krajach UE. O kartę GHIC należy ubiegać się dopiero po utraceniu ważności bieżącej karty EKUZ. Jednakże, nie jest to punkt wytyczny i nie ma konieczności czekania aż do momentu utraconej ważności karty bieżącej.


Zgodnie z nową umową z UE obie karty zapewnią równoważną ochronę opieki zdrowotnej podróżującym na wakacje, studia czy podróżującym w interesach.


Obejmuje to leczenie w nagłych wypadkach, a także leczenie potrzebne w przypadku długoterminowych lub wcześniej nabytych chorób.


Nowa karta GHIC jest bezpłatna i można ją uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony GHIC. Aternatywnie, możecie zlecić nam zajęcie się aplikacją o Globalną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Obecne europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) są ważne tak długo, jak wskazuje na to data ważności na karcie i mogą być nadal używane podczas podróży do UE.

Co warto wiedzieć?

Nie trzeba ubiegać się o GHIC, dopóki nie wygaśnie obecna karta EKUZ.


Osiedleni w UK powinni złożyć wniosek co najmniej dwa tygodnie przed planem podróży, aby upewnić się, że ich karta dotrze na czas.

Jak wygląda opieka zdrowotna na wakacjach przy użyciu karty GHIC?

Według ministra zdrowia E. Argara umowa z UE zapewnia rezydentom Wielkiej Brytanii prawo dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej w czasie wakacji i podróży do krajów UE.


GHIC jest kluczowym elementem przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE i powinna zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Wielkiej Brytanii podczas podróżowania.


Jeśli mieszkaniec Wielkiej Brytanii podróżuje bez karty, nadal ma prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej i powinien skontaktować się z NHS Business Services Authority, w celu przekazania zapłaty za konieczne leczenie brytyjskiego pacjenta za granica.

Karty EKUZ z państw członkowskich UE będą nadal akceptowane przez NHS w Wielkiej Brytanii.


Zaleca się, aby każdy, kto podróżuje za granicę, czy to do UE, czy do innych krajów świata, mimo wszystko wykupił kompleksowe ubezpieczenie podróżne.


W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tych kwestii, alternatywą zostaje kontakt z naszą firmą. Mamy obszerne doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy bytowe w Wielkiej Brytanii. Działamy na rynku angielskim od 2010 roku. Zajmujemy się praktycznie wszystkim i przygotowujemy cię na każda podróż w nieznane krok po kroku.


Serdecznie zapraszamy


KJB International Aid Consulting & Coaching

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com Website: www.kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook or Instagram

Recent Posts

See All
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page