top of page

Sprawdź, czy twój pracodawca może korzystać z programu Coronavirus Job Retention Scheme

Updated: Apr 26, 2020

Dowiedz się, czy jesteś uprawniony i jak twój pracodawca może ubiegać się o przyznanie ci tymczasowego urlopu z powodu koronawirusa (COVID-19) w UK.


Za obopólną zgoda, twój pracodawca może być w stanie utrzymać cię na liście płac, jeśli nie jest w stanie prowadzić biznesu lub nie ma dla ciebie pracy z powodu koronawirusa (COVID-19).


Twój pracodawca może wypłacić 80% twoich regularnych wynagrodzeń w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme, ale tylko do miesięcznego limitu w wysokości £2 500.


Nadal będziesz otrzymywać wynagrodzenie od pracodawcy i będą potrącane podatki z twoich dochodów. Jednakże nie będziesz mógł/a podjąć pracy dla swojego pracodawcy lub innego pracodawcy podczas tego urlopu.


Coronavirus Job Retention Scheme stanowi część zbiorowego krajowego wysiłku na rzecz ochrony miejsc pracy dla większości pracowników. Możesz odegrać istotną rolę, zgłaszając fałszywe roszczenia do HMRC. Jeśli obawiasz się, że pracodawca nadużywa programu, zgłoś to . Może to obejmować roszczenie pracodawcy w Twoim imieniu i niepłacenie ci tego, do czego masz prawo.

Sprawdź, czy się kwalifikujesz


Twój pracodawca jest odpowiedzialny za ubieganie się w Twoim imieniu o wsparcie finansowe w celu zachowywania twojej pracy oraz o wypłacanie ci tego, do czego masz prawo. Nie możesz sam/a ubiegać się o te pieniądze z programu.


Zarówno ty, jak i pracodawca musicie zgodzić się na uznanie cię za Furlough Worker - więc porozmawiaj z pracodawcą o tym, czy może ubiegać się o takie dofinansowanie i czy zamierza skorzystać z Coronavirus Job Retention Scheme. Po uzgodnieniu twój pracodawca musi potwierdzić to na piśmie, że zostałeś uznany jako Furlough Worker, aby móc ubiegać się o 80% zasiłek z tego programu. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą, jeśli nie otrzymasz takiego potwierdzenia.


Jeśli obawiasz się, że Twój pracodawca nie złożył wniosku w Twoim imieniu, powinieneś porozmawiać z pracodawcą. HMRC nie będzie w stanie dostarczyć informacji o poszczególnych aplikacjach.


Każdy pracodawca, który prowadzi rozliczenia płatnicze na zasadach PAYE oraz posiada konto bankowe w UK może skorzystać z tego programu. Jednakże, żeby twój pracodawca mógł wprowadzić cię na listę, ty jako pracownik musisz być rozliczany na zasadach PAYE od 19 marca 2020 lub wcześniej i tym samym zgłoszony przez twojego pracodawcę w HMRC na zeznaniu RTI w dniu 19 marca 2020 lub wcześniej. Jeśli natomiast zwolniono cię 28 lutego 2020 lub później, ale twoje dane były na zeznaniu RTI i rozliczano twoja prace na zasadach PAYE przed 28 lutym 2020, to w dalszym ciągu możesz kwalifikować się do programu, jeśli twój pracodawca zatrudni cię ponownie i ogłosi jako "Furlough Worker".


Możesz być zatrudniony na podstawie dowolnego rodzaju umowy, w tym umowy na zero godzin lub umowy tymczasowej. Jeśli jesteś cudzoziemcem, również możesz być objęty programem.


Program ten nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek lub uzyskujących dochody z samozatrudnienia (Self Employment).


Jeśli przebywasz na zwolnieniu chorobowym lub izolujesz się z powodu koronawirusa (COVID-19), porozmawiaj ze swoim pracodawcą o tym, czy masz prawo do bycia uznanym jako Furlough Worker. W między czasie powinieneś otrzymywać ustawowe wynagrodzenie chorobowe (SSP) co najmniej podczas pobytu na zwolnieniu chorobowym lub samoizolacji. Twój pracodawca może cię w każdej chwili ogłosić jak Furlough Worker, a jeśli to zrobi w trakcie twojego chorobowego, nie będziesz już otrzymywać zasiłku chorobowego, ale powinien ci wypłacać 80% wynagrodzenia.


Jeśli izolujesz się zgodnie z wytycznymi zdrowia publicznego (WHO) lub musisz pozostać w domu ze względu na osobę w twoim otoczeniu i nie jesteś w stanie pracować z domu, powinieneś porozmawiać z pracodawcą o tym, czy planują ogłosić cię Furlough Worker.


Jeśli nie jesteś w stanie pracować, w tym z domu, z powodu obowiązków opiekuńczych wynikających z Koronawirusa (COVID-19), takich jak opieka nad dziećmi, które są w domu w wyniku zamknięcia szkół i placówek opieki nad dziećmi, lub opieka nad osobą wymagającą szczególnej troski w swoim gospodarstwie domowym, powinieneś porozmawiać z pracodawcą o tym, czy planuje ogłosić cię Furlough Worker. 80% wynagrodzenie z programu rządowego rozpocznie się w dniu, w którym rozpoczęto urlop i może to być datowane od 1 marca 2020 r.


Jeśli obecnie masz więcej niż jednego pracodawcę


Jeśli jesteś zatrudniony przez więcej niż jednego pracodawcę, otrzymasz oddzielne płatności od każdego pracodawcy. 80% Twojego regularnego wynagrodzenia do wysokości £2500 miesięcznie ma zastosowanie do każdej pracy.


Jeśli korzystasz z Universal Credit


Jeśli zarabiasz mniej, ponieważ jesteś na urlopie, Twoja płatność Universal Credit mogą się zmienić.


Jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym, ojcowskim lub udzielonym urlopie rodzicielskim


Obowiązują normalne zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego i innych form urlopu i wynagrodzenia rodzicielskiego.


Twój pracodawca może ubiegać się w ramach programu o podwyższenie wynagrodzenia umownego (związanego z zarobkami) dla pracowników, którzy kwalifikują się do:


  • wynagrodzenie macierzyńskie

  • wynagrodzenie adopcyjne

  • wynagrodzenie z tytułu ojcostwa

  • wspólna płaca rodzicielska

Jeśli jesteś w ciąży i zamierzasz rozpocząć urlop macierzyński


Urlop macierzyński należy rozpocząć normalnie. Jeśli Twoje zarobki zmniejszyły się, ponieważ przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego byłeś/aś zwolniony lub zwolniona z pracy, może to wpłynąć na ustawowe wynagrodzenie macierzyńskie. Te same zasady mają zastosowanie do zasiłku adopcyjnego, ojcostwa i dzielonego wynagrodzenia rodzicielskiego.


Jeśli jesteś zatrudniony przez osobę fizyczną


Jeśli jesteś zatrudniony przez osobę fizyczną (na przykład jako opiekun/ka), wówczas twój pracodawca może cię zgłosić programu, jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE i byłeś na liście płac w dniu 19 marca 2020 lub wcześniej. Oznacza to, że pracodawca musiał złożyć zeznanie RTI z powiadomieniem o Twoim wynagrodzeniu do HMRC w dniu 19 marca 2020 lub wcześniej.


Jeśli masz umowę na czas określony


Twój pracodawca może ci zrobić przysługę i ubiegać się o dotację w wysokości 80% Twojego regularnego wynagrodzenia do maksymalnej kwoty £2500 miesięcznie. Twój pracodawca może przedłużyć umowę. Nie ma minimalnego okresu, który należy pozostawić na wykonanie umowy na czas określony, aby umożliwić jej przedłużenie, ale nie można tego zrobić po jej wygaśnięciu.


Jeśli jesteś uczniem


Praktykanci mogą być traktowani w taki sam sposób jak inni pracownicy i kontynuować szkolenie.

Będą musieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej za praktykę / krajowej płacy minimalnej / krajowej płacy minimalnej odpowiedniej przez cały czas spędzony na szkoleniu, nawet jeśli jest to ponad 80% normalnego wynagrodzenia.


Jeśli jesteś pracownikiem sektora publicznego


Rząd oczekuje, że z tego programu nie skorzysta wiele organizacji sektora publicznego, ponieważ większość pracowników sektora publicznego nadal świadczy podstawowe usługi publiczne.

Tam, gdzie pracodawcy otrzymują finansowanie publiczne na koszty personelu, a finansowanie to jest kontynuowane, oczekuje się, że pracodawcy wykorzystują te pieniądze, aby nadal płacić pracownikom w zwykły sposób i odpowiednio ich wynagradzać.


Dotyczy to również pracodawców z sektora niepublicznego, którzy otrzymują publiczne finansowanie kosztów personelu. Nie oczekuje się, że organizacje, które otrzymają publiczne fundusze w celu świadczenia usług niezbędnych do zareagowania na COVID-19, będą musiały rezygnować z personelu.

W niewielkiej liczbie przypadków, na przykład, gdy organizacje nie są głównie finansowane przez rząd i których personelu nie można przesunąć w celu udzielenia pomocy w odpowiedzi na koronawirusa, program może być odpowiedni dla niektórych pracowników.


Mam nadzieje, że te informacje pomogą ci zrozumieć wszystkie szczegóły dotyczące programu rządowego, który ma wspierać finansowanie pracowników i utrzymanie ich pozycji.


Zapisz się do naszej listy mailingowej ponieważ na bieżąco będziemy informować i wyjaśniać szczegóły dotyczące wszystkich zagadnień związanych ze zmianami praw i obowiązków podczas walki z koronawirusem.


Uważajcie na siebie i w razie problemów proszę o kontakt.


KJB International Aid

Centrum Wsparcia Imigrantów

Pomoc Polakom Na Wyspach

                                                         

Landline: 01733 752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook, Twitter or Instagram


206 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page