top of page

Trzeci grant dla samozatrudnionych (SEISS) już dostępny, ale jest haczyk.

Updated: Jan 11, 2021

Kwalifikowalność SEISS i warunki otrzymania rządowego wsparcia finansowego dla samozatrudnionych zmieniła się i tym samym tworzy tzw. „klimat strachu” dla potencjalnych interesantów. SEISS został przedłużony przez rząd aż do kwietnia 2021, a wnioski o trzecie granty można składać już od dziś. Jednak rząd zmienił ostatnio zasady kwalifikowalności, które zdaniem ekspertów mogą zaszkodzić borykającym się z samozatrudnieniem.


SEISS został zaprojektowany przez rząd Wielkiej Brytanii, aby pomóc osobom samozatrudnionym w utrzymaniu przynajmniej minimalnej stabilizacji finansowej, która została naruszona przez pandemie, a koronawirus wpłynął na ich działalność. W ostatnich tygodniach Rishi Sunak przedłużył program SEISS, a trzeci grant będzie w wysokości 80% trzymiesięcznego dochodu obliczanego na podstawie rozliczenia podatkowego za poprzednie lata, z tym, że wyliczona kwota grantu nie może być wyższa niż £7500.

Niestety wprowadzono dodatkowe zmiany, które mogą skomplikować wnioskodawcom skorzystanie z tego grantu. Wnioski o trzecie dotacje można składać od dziś, ale są pewne ograniczenia, co zdaniem ekspertów tworzy „klimat strachu” wokół aplikacji.


Wcześniej wnioskodawcy kwalifikowaliby się do otrzymania trzeciego stypendium, gdzie należałoby tylko udowodnić, że koronawirus miał „niekorzystny wpływ” na ich działalność.


Jednak w ostatnich dniach zostało to zmienione i wnioskodawcy muszą teraz udowodnić, że ich działalność została dotknięta przez koronawirusa. Dlatego też każdy samozatrudniony będzie musiał określić czy w okresie kwalifikacyjnym ich działalności, czyli od 1 listopada 2020 do 31 stycznia 2021 występował „zmniejszony popyt” czy „całkowita niezdolność do handlu”


Ponadto wnioskodawcy muszą również zadecydować, jaki to wszystko będzie miało wpływ na ich działalność i czy to spowoduje znaczące zmniejszenie zysków handlowych za dany rok podatkowy.


Zrozumiałym jest to ze rząd szuka cięć, dlatego też oferuje wsparcie TYLKO dla najbardziej potrzebujących, ale te zmiany są bardzo dwuznaczne i wnioskodawcy już obawiają się, że te nowe zasady są mylące i mogą stworzyć atmosferę strachu skorzystaniem z tego wsparcia.


Te skomplikowane zasady mogą zniechęcić wielu samozatrudnionych do ubiegania się o to wsparcie, którego potrzebują - i sprawić, że ciągle będzie obawa, że po jakimś czasie HMRC zażąda zwrotu tych pieniędzy.


Jeśli jest to zagrywka rządowa, aby uczynić SEISS bardziej ukierunkowanym, niepokojące jest to, że wielu potrzebujących nie skorzysta z tej okazji ze strachu.


Uważamy, że rząd powinien zastosować się do ponownego przyjrzenia się rozwiązaniom politycznym, które zostały mu przedstawione, aby wypełnić luki w SEISS - i nie wykluczać jeszcze większej liczby samozatrudnionych w potrzebie dzięki tym nowym przepisom.


Zmiany te mogą wywrzeć dodatkową presję na wnioskodawców, którzy już muszą podejmować decyzje w sprawie ich zastosowania bez pomocy HMRC. Jest to tak naprawdę przymuszanie samozatrudnionych do deklaracji, których nie jest się tak do końca pewnym.

Granty będą w dużej mierze oparte na „uzasadnionych przekonaniach”, co dodatkowo zwiększa niejasność procesu i rząd potwierdza to w swoich instrukcjach.


HMRC nie może podjąć takiej decyzji za wnioskodawców i nie może jednoznacznie określić znaczenia tego procesu. Osoby samozatrudnione musza wsiąść pod uwagę indywidualne i szersze okoliczności biznesowe przy podejmowaniu decyzji o tym redukcja jest lub będzie znacząca.


Każdy aplikujący o trzeci grant powinien wszystko dobrze przemyśleć, aż uzyska uzasadnione przekonanie, że zyski handlowe zostaną znacznie zmniejszone. Takiej analizy należy dokonać, zanim złożyć się wniosek o trzeci SEISS.


Wnioski można składać od 30 listopada, ale wnioskodawcy mają czas do 29 stycznia 2021 roku na podjęcie działań.


Wnioski muszą być składane przez samych wnioskodawców, ponieważ nie można ich delegować do agentów podatkowych ani doradców. Może to spowodować ostrzeżenie o oszustwie, które opóźni ostateczne płatności. Kolejny punkt do analizy, bo niby dlaczego nie można korzystać z usług księgowej, która miało się cały czas.


Aby zapewnić prawidłowe rozpatrzenie wniosku, wnioskodawcy będą musieli dostarczyć następujące informacje:

  • Self-Assessment Unique Taxpayer Reference (UTR)

  • National Insurance Number (NIN)

  • Government Gateway User ID i hasło

  • Dane banku w Wielkiej Brytanii, w tym numer konta bankowego, sort code, nazwa i dane adresowe konta

Złóż wniosek o trzeci grant tutaj….

Niedopowiedzenia zawsze skutkują problemami w przyszłości a obecna sytuacja na świecie powoduje, że ludzie działają pod presja i nie zawsze są świadomi, swoich działań. Jednakże, rząd próbuje trików, które zabezpiecza przyszłość finansów publicznych. Dzisiejsze błędy wnioskodawców mogą być częścią rządowego spisku na pokrycie kosztów i łatanie dziury budżetowej.


Dlatego polecamy przedyskutowanie sytuacji finansowej waszej firmy z księgowym, który prowadzi wam księgowość i na podstawie tych dyskusji wywnioskować co wpisać we wniosku o trzeci grant.


Jeśli nie macie księgowych a podjęcie decyzji was przerasta zawsze możecie skontaktować się z doradcami naszej firmy. Co prawda nie zrobią tego za was, ale będą wstanie przedyskutować najistotniejsze punkty wniosku o trzeci grant.
Kind Regards


KJB International Aid

Consulting & Coaching

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275

Email: info@kjbinternationalaid.com

Website: www.kjbinternationalaid.com

___________________________________

Follow us on Facebook or Instagram

Recent Posts

See All
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page