top of page

Nowe warunki wypowiedzenia umowy najmu.

Ustawodawstwo zostało już wprowadzone i weszło w życie pod koniec sierpnia 2020, więc landlordzi muszą teraz zapewnić co najmniej 6-miesięczny okres wypowiedzenia przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem o eksmisję.

Są jednak ustępstwa w ustawie, gdzie wprowadzono restrykcje dla najpoważniejszych przypadków tj. zachowania antyspołeczny i przemoc domowa.


Pakiet wsparcia dla najemców obejmuje wydłużenie okresów wypowiedzenia oraz przedłużenie postępowania o eksmisję. W najbardziej rażących przypadkach okresy wypowiedzenia powróciły do ​​terminów sprzed koronawirusa, a właściciele domów będą mogli szybciej postępować w sprawach dotyczących poważnych zaległości czynszowych.


Zmiany te oznaczają, że od 29 sierpnia w większości przypadków właściciele muszą zapewnić co najmniej 6-miesięczny okres wypowiedzenia przed wystąpieniem o eksmisje na drodze sądowej, w tym eksmisje na podstawie wypowiedzenia Section 21 i zaległości czynszowych poniżej 6 miesięcy.


Wypowiedzenia doręczone przed 28 sierpnia 2020 nie podlegają tym zmianom, natomiast tego typu wypowiedzenie umowy najmu musi mieć co najmniej 3 miesięczny okres wypowiedzenia.


Nowe przepisy mają zastosowanie zarówno do prywatnych, jak i socjalnych sektorów najmu w Anglii.

Mimo wszelakich uproszczeń rząd zadbał o to by landlordzi również nie byli poszkodowani i zredukował wypowiedzenia dla rażących przypadków, a mianowicie:

  • zachowania antyspołeczny - obecnie obowiązuje 4 tygodniowy okres wypowiedzenia

  • przemoc w rodzinie - obecnie obowiązuje 2 lub 4 tygodniowy okres wypowiedzenia

  • oszustwa, wyłudzenia i niezgodne z prawdą oświadczenia - obecnie obowiązuje 2 lub 4 tygodniowy okres wypowiedzenia

  • skumulowane zaległości czynszowe w kwocie przewyższającej 6 miesięczny czynsz - obecnie obowiązuje 4 tygodniowy okres wypowiedzenia

  • naruszenie przepisów imigracyjnych „Prawo do wynajmu (Right to rent)” - obecnie obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia

Ponadto uzgodniono nowe przepisy sądowe, które wejdą w życie 20 września 2020, co oznacza, że właściciele będą musieli zawrzeć w swoim pozwie wszelkie istotne informacje o sytuacji najemcy, w tym informacje o skutkach pandemii COVID-19. W przypadku braku takich informacji sędziowie będą mogli odroczyć postępowanie.

Sądy nadadzą priorytet najbardziej rażącym sprawom, w tym tych z zachowaniem antyspołecznym, oszustwom i przemocy domowej, zapewniając właścicielom możliwość prowadzenia najpoważniejszych spraw, takich jak te wyżej wymienione i/lub innych przestępstw.


Jeśli wynajmujący złożył pozew do sądu przed 3 sierpnia, musi powiadomić sąd i swojego najemcę, że nadal zamierzają ubiegać się o przejęcie lokalu, zanim sprawa będzie kontynuowana, dotyczy to również spraw z wypowiedzeniem Section 21.


Wielu ludzi boryka się z zaległościami czynszowymi i czasami zdarza się, że Council nie jest wstanie pomoc, ponieważ ludzie nie wiedzą jak o tę pomoc prosić. Zdarza się, że po otrzymaniu odmownej decyzji nie działamy i rezygnujemy z dostępnego wsparcia, ponieważ głęboko wierzycie, że odmowa jest słuszna.

Jednakże, czasami warto się odwołać, ponieważ w Councilu pracują tacy sami ludzie jak my i zwyczajnie popełniają błędy. Co gorsza tak samo jak większość z nas - pracują z domów a taka praca nie każdemu służy. Nie każdy ma też warunki by pracować z domu - nawet jeśli się jest pracownikiem Councilu.


Dlatego też, nie poddajcie się na starcie, spróbujecie zrozumieć innych tak ja wy oczekujecie ich zrozumienia. W razie braku cierpliwości lub zwyczajnej niewiedzy zawsze możecie skorzystać z naszych usług i oddać swoje sprawy w ręce specjalistów.

Serdecznie pozdrawiamy


KJB International Aid Consulting & Coaching                                                                 

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com Website: www.kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook or Instagram

228 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page