Brexit: Nowy Rok, Nowe Zasady i Nowe Przepisy

Updated: Jan 11, 2021

Po miesiącach negocjacji Wielka Brytania i Unia Europejska ostatecznie uzgodniły porozumienie określające ich przyszłe stosunki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021.

Wielu myślało, że Wielka Brytania opuściła UE po ogłoszeniu wyników referendum. W rzeczywistości oficjalne opuszczenie bloku handlowego pomiędzy UK a UE nastąpiło dopiero 31 stycznia 2020. Jednak obie strony zgodziły się zachować wiele rzeczy bez zmian do 31 grudnia 2020 r., aby dać stronom wystarczająco dużo czasu na uzgodnienie warunków nowej umowy handlowej. Były to skomplikowane, czasem gorzkie negocjacje, ale w końcu doszli do porozumienia w ostatnim tygodniu okresu przejściowego, czyli 24 grudnia 2020.


Skoro mamy porozumienie z Unia Europejska to ciągle pytamy jakie będą obowiązywać zmiany i przepisy od 1 stycznia 2021?


Umowa zawiera nowe zasady dotyczące wspólnego życia, pracy i handlu w Wielkiej Brytanii i UE. Podczas gdy Wielka Brytania znajdowała się w UE, firmy mogły kupować i sprzedawać towary poza granicami UE bez płacenia podatków i nie było ograniczeń co do ilości towarów, którymi można było handlować. Był też swobodny przepływ pracowników pomiędzy stronami. System funduszów socjalnych również był otwarty dla Europejczyków w UK i odwrotnie.


Swoboda pracy i życia między Wielką Brytanią a UE również dobiega końca, a w 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy, jeśli chcą pozostać w UE dłużej niż 90 dni. To samo czeka Europejczyków, którzy chcą wyemigrować do UK.


Co ciekawe Irlandia Północna będzie nadal przestrzegać wielu przepisów UE, aby uniknąć zaostrzenia granicy z Republiką Irlandii. Będzie to jednak oznaczać, że zostaną wprowadzone nowe kontrole towarów przywożonych do Irlandii Północnej z pozostałej części Wielkiej Brytanii.


Teraz, Wielka Brytania może swobodnie ustalać własną politykę handlową i negocjować umowy z innymi krajami. Prowadzone są rozmowy z USA, Australią i Nową Zelandią - czyli z krajami, które obecnie nie mają umów o wolnym handlu z UE.


Skoro mowa o handlu to warto wspomnieć co nas czeka na granicy… Na granicy może nie być nowych podatków do zapłacenia, ale pojawią się nowe formalności, co również wiąże się z ogromna fala opóźnień w przepływie towarów i usług. Jest to największe obciążenie biurokratyczne, z jakim firmy będą musiały sobie poradzić.

Oczywiście UK twierdzi, że opóźni dokonywanie większości kontroli o kolejne sześć miesięcy, aby umożliwić firmom i jednostkom indywidualnym przyzwyczajenie się do nowego systemu, ale UE tak czy inaczej będzie sprawdzać dokumenty i przeprowadzać kontrole od pierwszego dnia. Jeśli więc firmy nie są przygotowane lub nie wypełniają poprawnie nowych dokumentów, może to spowodować opóźnienia i zaległości w portach takich jak Dover.


Rząd Wielkiej Brytanii wiedział o tym od lat i planował skierowanie handlu do innych portów w całym kraju oraz zbudował specjalne parkingi dla ciężarówek w Kent, aby uniknąć korków na drogach.