top of page

Brexit: Nowy Rok, Nowe Zasady i Nowe Przepisy

Updated: Jan 11, 2021

Po miesiącach negocjacji Wielka Brytania i Unia Europejska ostatecznie uzgodniły porozumienie określające ich przyszłe stosunki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021.

Wielu myślało, że Wielka Brytania opuściła UE po ogłoszeniu wyników referendum. W rzeczywistości oficjalne opuszczenie bloku handlowego pomiędzy UK a UE nastąpiło dopiero 31 stycznia 2020. Jednak obie strony zgodziły się zachować wiele rzeczy bez zmian do 31 grudnia 2020 r., aby dać stronom wystarczająco dużo czasu na uzgodnienie warunków nowej umowy handlowej. Były to skomplikowane, czasem gorzkie negocjacje, ale w końcu doszli do porozumienia w ostatnim tygodniu okresu przejściowego, czyli 24 grudnia 2020.


Skoro mamy porozumienie z Unia Europejska to ciągle pytamy jakie będą obowiązywać zmiany i przepisy od 1 stycznia 2021?


Umowa zawiera nowe zasady dotyczące wspólnego życia, pracy i handlu w Wielkiej Brytanii i UE. Podczas gdy Wielka Brytania znajdowała się w UE, firmy mogły kupować i sprzedawać towary poza granicami UE bez płacenia podatków i nie było ograniczeń co do ilości towarów, którymi można było handlować. Był też swobodny przepływ pracowników pomiędzy stronami. System funduszów socjalnych również był otwarty dla Europejczyków w UK i odwrotnie.


Swoboda pracy i życia między Wielką Brytanią a UE również dobiega końca, a w 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy, jeśli chcą pozostać w UE dłużej niż 90 dni. To samo czeka Europejczyków, którzy chcą wyemigrować do UK.


Co ciekawe Irlandia Północna będzie nadal przestrzegać wielu przepisów UE, aby uniknąć zaostrzenia granicy z Republiką Irlandii. Będzie to jednak oznaczać, że zostaną wprowadzone nowe kontrole towarów przywożonych do Irlandii Północnej z pozostałej części Wielkiej Brytanii.


Teraz, Wielka Brytania może swobodnie ustalać własną politykę handlową i negocjować umowy z innymi krajami. Prowadzone są rozmowy z USA, Australią i Nową Zelandią - czyli z krajami, które obecnie nie mają umów o wolnym handlu z UE.


Skoro mowa o handlu to warto wspomnieć co nas czeka na granicy… Na granicy może nie być nowych podatków do zapłacenia, ale pojawią się nowe formalności, co również wiąże się z ogromna fala opóźnień w przepływie towarów i usług. Jest to największe obciążenie biurokratyczne, z jakim firmy będą musiały sobie poradzić.

Oczywiście UK twierdzi, że opóźni dokonywanie większości kontroli o kolejne sześć miesięcy, aby umożliwić firmom i jednostkom indywidualnym przyzwyczajenie się do nowego systemu, ale UE tak czy inaczej będzie sprawdzać dokumenty i przeprowadzać kontrole od pierwszego dnia. Jeśli więc firmy nie są przygotowane lub nie wypełniają poprawnie nowych dokumentów, może to spowodować opóźnienia i zaległości w portach takich jak Dover.


Rząd Wielkiej Brytanii wiedział o tym od lat i planował skierowanie handlu do innych portów w całym kraju oraz zbudował specjalne parkingi dla ciężarówek w Kent, aby uniknąć korków na drogach.


Trudno jest przewidzieć, jaka może być skala jakichkolwiek zakłóceń, ale minister rządu Michael Gove powiedział, że brytyjskie firmy powinny przygotować się na „trudne chwile”.


Kolejny punkt dotyczy ciągłych dyskusji w sprawie Brexitu. Każdy jest już zmęczony terminem "Brexit", więc pytają czy to koniec rozmów na temat Brexitu? Niestety nie. Wciąż trzeba podjąć decyzje w sprawie udostępniania danych i usług finansowych, a umowa w sprawie połowów obowiązuje tylko przez pięć lat.


Chociaż Wielka Brytania i UE uzgodniły teraz pewne identyczne zasady współpracy pomiędzy stronami, nie oznacza to ze takie ustalenia będą identyczne w przyszłości. Załóżmy, że jedna ze stron podejmie się radykalnych posunięć i dokona zmian w obecnej ugodzie, wywoła to spór, który ostatecznie może doprowadzić do ceł (opłat importu) w przyszłości na niektóre lub wszystkie towary.


Oczywistym jest, że Brytyjczycy są zmienni i niestali w obietnicach więc zaleca się przygotowanie na ewentualne spory w stosunkach Wielka Brytania vs. UE.

Większość populacji unika faktów i głęboko wierzy w wygrana przez rząd brytyjski w negocjacjach z Unia. Wielkie oklaski dla "rzekomej ugody z UE" są tylko pozytywnym rozgłosem w tym całym chaosie politycznych gierek.


W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak wiele słów i zwrotów pojawiło się w naszym życiu. Były puste obietnice o których już nikt nie pamięta a teraz widzimy coraz częściej puste półki w sklepach.


Poniżej przedstawię kilka ważnych zwrotów, które niestety tracą na wartości wraz z odejściem starego roku.

  • Okres przejściowy: 11-miesięczny okres po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE (kończący się pod 31 grudnia 2020 r.), W którym to czasie Wielka Brytania przestrzegała przepisów UE, aby umożliwić przywódcom zawarcie porozumienia.

  • Wolny handel: handel między dwoma krajami, w którym żadna ze stron nie pobiera podatków ani ceł od towarów przekraczających granice.

  • Swobodny przepływ pracowników: zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia

  • Równe szanse: zbiór zasad zapewniających, że jeden kraj lub grupa krajów nie ma nieuczciwej przewagi nad innym. Może to dotyczyć takich dziedzin, jak prawa pracowników i normy środowiskowe. Umowy o wolnym handlu, takie jak umowa w sprawie Brexitu, często obejmują środki zapewniające równe szanse.

To tylko mała namiastka tego co odejdzie i nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021. Bardzo dużo nowych zmian i przepisów nadchodzi wraz z nowym rokiem. Dlatego też, jeśli jesteś zainteresowany zapisz się na nasza listę mailingowa by nie przeoczyć istotnych informacji i zmian dotyczących życia w Wielkiej Brytanii, jako kraju niezależnego już od Unii Europejskiej.


Mimo wszystko serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Nasza firma również przygotowuje zmiany, ale na korzyść naszych klientów. Koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą i nie przegap okazji jakie niesie nowy rok.

KJB International Aid Consulting & Coaching

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com Website: www.kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook or Instagram

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page