top of page

Uprawnienia do urlopu - jakie i komu?


Dzisiejszy post poświęcam urlopom dla pracowników kontraktowych, agencyjnych i pozostałych osób pracujących w UK na różnych zasada zatrudnienia. Wielu klientów pytało o uprawnienia do urlopu, gdyż zostali źle obliczeni przez agencję lub pracodawcę. Wielu klientów pytało o zasady obliczania urlopu, dlatego postanowiłam opisać szczegółowo uprawnienia do urlopu oraz podstawowe prawa urlopowe.


Ilość otrzymywanego urlopu jest zwykle określona w umowie o pracę. Ustawowe minimum wynosi 5.6 tygodnia, co może obejmować urlop i dni ustawowo wolne od pracy, czyli tzw. Bank Holiday. Dowiedz się, jakie masz uprawnienia, jak obliczyć swój urlop (w tym obliczenia za pracę w niepełnym wymiarze godzin i inne wzorce pracy np. agencyjnej) oraz komu się należy…


Twoje podstawowe prawa urlopowe i uprawnienia:

 • Masz prawo do minimum 5.6 tygodni płatnego urlopu rocznego (28 dni dla osoby pracującej pięć dni w tygodniu)

 • Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do tego samego poziomu urlopu proporcjonalnie, mnożąc 5.6 razy liczba przepracowanych dni w tygodniu co nam daje 22.4 dni dla kogoś, kto pracuje cztery dni w tygodniu

 • Urlop liczony jest zaraz po rozpoczęciu pracy

 • Twój pracodawca może kontrolować, kiedy bierzesz urlop

 • Otrzymasz normalną zapłatę za swój urlop

 • Kiedy zakończysz pracę, otrzymasz zapłatę za każdy niewykorzystany dzień urlopu

 • Bank Holidays i dni ustawowo wolne od pracy mogą być wliczone w minimalne uprawnienia

 • W dalszym ciągu masz prawo do urlopu wypoczynkowego w trakcie zwykłego i/lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego i adopcyjnego

 • Bank Holidays

 • Aby zakwalifikować się do prawa do corocznego urlopu, musisz być sklasyfikowany jako pracownik. Osoby pracujące na własny rachunek nie mają ustawowego prawa do corocznego płatnego urlopu.

Obliczanie prawa do urlopu

Masz prawo do wynagrodzenia podczas ustawowego urlopu rocznego. Wynagrodzenie za urlop będzie stanowić normalna tygodniowa pensja, biorąc pod uwagę wszelkie gwarantowane nadgodziny (nie gwarantowane nadgodziny, prowizje lub związane z pracą wypłaty podróży również muszą być uwzględnione przy wypłacie urlopów).


Jeśli wynagrodzenie zmienia się z tygodnia na tydzień, wynagrodzenie za urlop powinno być obliczone na podstawie średniej tygodniowej płacy za poprzednie 12 tygodni.


Podstawowe obliczenia


Aby uzyskać podstawowe obliczenie ilości dni urlopowych, pomnóż liczbę dni pracy w tygodniu przez 5.6. Na przykład, jeśli pracujesz przez pięć dni w tygodniu, przysługuje Ci roczny urlop 28 dni w roku, bo:

5 dni x 5.6 tygodnie (ustawowe minimum) = 28 dni urlopu


Ustawowy kalkulator uprawnień do urlopu można również znaleźć na stronie internetowej GOV.UK, który umożliwia obliczanie ustawowego prawa do urlopu na pełne lub częściowe lata na podstawie ustawionych dni lub godzin pracy. Możesz również dowiedzieć się, ile masz urlopu, jeśli zaczniesz lub zrezygnujesz z pracy w trakcie roku urlopowego.


Pracownicy niepełnoetatowi (part-time)


Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, nadal masz prawo do 5.6 x liczba przepracowanych dni w normalnym tygodniu pracy.

Na przykład, jeśli pracujesz dwa dni w tygodniu, masz prawo do 11.2 dni urlopu w roku:


2 dni x 5.6 tygodnie = 11.2 dni urlopu


Pamiętaj! Powinieneś być traktowany tak samo jak pracownik pełnoetatowy. Oznacza to, że jeśli twój pracodawca zapewnia dodatkowe dni wolne dla pełnoetatowych pracowników, być może będą musieli oddać dodatkowy czas także pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin. Warto o to zawalczyć, gdyż ustawa mówi o równym traktowaniu pracowników.


Pracownicy agencji

Jeśli jesteś pracownikiem agencji, masz prawo do ustawowego prawa do minimalnego urlopu. Twoja agencja musi pozwolić Ci wziąć płatny urlop. Jak to obliczyć patrz poniżej, gdyż wyróżniamy kilka rodzajów:


1. Dorywcze lub nieregularne wzorce pracy

Jeśli pracujesz dorywczo, w systemie godzinowym lub w nieregularnych godzinach, łatwiej jest obliczyć uprawnienie do urlopu, które gromadzi się w miarę przepracowanych godzin.

Prawo do urlopu w wysokości 5.6 tygodni odpowiada 12.07% przepracowanych godzin (gdzie 12.07% = 5.6 tygodni urlopu, podzielonych przez 46.4 tygodni (52 tygodnie w roku - 5.6 tygodni ustawowego minimum) i pomnożone przez 100.


5.6/46.4 = 0.12068 x 100 = 12.07% (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)


2. Pracownicy zmianowi

Jeśli jesteś pracownikiem zmianowym, twój urlop jest obliczany na podstawie średniej z twoich zmian w okresie ostatnich 12 tygodni.

Na przykład: jeśli zawsze pracujesz na czterech 12-godzinnych zmianach, po których następują cztery dni wolne, wtedy średni tydzień pracy wynosi trzy i pół dnia 12-godzinne zmiany. Będziesz uprawniony do 19.6 zmian w wymiarze 12 godzin jako rocznego urlopu w roku:


5.6 tygodnia x 3.5 zmiany = 19.6 12 godzinnych zmian


Co robić, jeśli masz problemy

Urlop jest regulowany przez prawo i twój pracodawca jest zobowiązany przydzielić ci ustawowe minimum urlopu. Jeśli nie otrzymujesz pełnego prawa do urlopu to najpierw porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jeśli masz przedstawiciela pracowników, na przykład Związki Zawodowe to możesz ich poprosić o pomoc.


Agencja ds. Stosunków Pracy i Citizens Advice oferują także bezpłatne, poufne i bezstronne porady dotyczące wszystkich kwestii związanych z prawami zatrudnienia.


Jednakże, jeśli potrzebujesz pomocy w języku polskim to skontaktuj się z nami…


KJB International

Pomoc Polakom Na Wyspach


Tel. 01733 752295

Email. info@kjbinternationalaid.com

57 views0 comments
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
bottom of page